ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

Sanaya Program on 19.12.2014 _Final_-001

ஜித்தாவில் மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ்

இடம் : ஸனாய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம்,  ஜித்தா
தேதி : 19.12.2014 - வெள்ளிக்கிழமை மாலை
நேரம் : மாலை 4:30 மணி முதல் இஷா வரை

 

No Comments »

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : ஜித்தா தமிழ் நல்வாழ்வு சங்கம், ஜித்தா

வழங்குபவர்          : பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா

இடம்                         :  லா-ஸானி ரெஸ்டாரண்ட், மதீனா ரோடு, ஜித்தா

நாள்                            : 12-12-2014 வெள்ளி மாலை

ஜித்தா தமிழ் நல்வாழ்வு சங்கம் வழங்கும் பொது நிகழ்ச்சி

No Comments »

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 04.12.2014 (வியாழக்கிழமை)

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

No Comments »

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 04.12.2014 (வியாழக்கிழமை)

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

No Comments »

வழங்குபவர்:  மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம்                :  ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள்                  :  20.11.2014 (வியாழக்கிழமை)

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு           : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

No Comments »

“சுய பரிசோதனை” – முஹர்ரம் மாத சிறப்பு நிகழ்ச்சி – ஓர் பகுதி

(12 நிமிட வீடியோ பகுதி)

 

வழங்குபவர்:  மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம்                :  ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள்                  :  31.10.2014 (வெள்ளி)

ஏற்பாடு           : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா

மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

No Comments »

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்