ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

லுஹாத் தொழுகையின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் சட்டங்களும்

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 25.01.2015 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

No Comments »

athil-hasan-prog

 ஜித்தாவில் மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ்

நாள் : 30.01.2015 (வெள்ளிக்கிழமை)

No Comments »

மரணத்திற்கு (அடுத்த வாழ்க்கைக்கு) தயாராகுவோம்

வழங்குபவர்: மவ்லவி ஜியாத் இஸ்மாயீல் மக்கீ

இடம் : மஸ்ஜித் அல்-உஹத், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நாள் : 15.01.2015 (வியாழன்)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

No Comments »

கொடுக்கப்பட்ட நேரமும் தடுக்கப்பட்ட வினைகளும்

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : மஸ்ஜித் அல்-உஹத், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நாள் : 15.01.2015 (வியாழன்)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

No Comments »

வித்ரு தொழுகையின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் சட்டங்களும்

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 18.01.2015 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

No Comments »

முஸ்லிம்களின் எதிர்காலம்

வழங்குபவர்: C.M.N. சலீம் (நிறுவனர், சமூக நீதி அறக்கட்டளை, சென்னை)

இடம் : மஸ்ஜித் அல்-உஹத், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நாள் : 15.01.2015 (வியாழன்)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

No Comments »

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்