ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

சுன்னாவை பாதுகாப்போம்

வழங்குபவர்: மவ்லவி. SHM இஸ்மாயில் ஸலபி

இடம் : GRAIN SILOS & FLOUR MILLS ACCOMMODATION STADIUM, ஸனாய்யா, ஜித்தா

நாள் : 14.04.2017 (வெள்ளி க்கிழமை)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : ஸனாய்யா இஸ்லாமிய அழைப்பகம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

ஜித்தா 12-வது இஸ்லாமிய மாநாடு (2017)

No Comments »

மறுமைக்காக வாழ்வோம்

வழங்குபவர்: மவ்லவி. அப்துல் பாசித் புஹாரி

இடம் : GRAIN SILOS & FLOUR MILLS ACCOMMODATION STADIUM, ஸனாய்யா, ஜித்தா

நாள் : 14.04.2017 (வெள்ளி க்கிழமை)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : ஸனாய்யா இஸ்லாமிய அழைப்பகம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

ஜித்தா 12-வது இஸ்லாமிய மாநாடு (2017)

No Comments »

அழகிய குடும்பம்

வழங்குபவர்: சகோ. இஸ்மாயில் ஸியாஜி

இடம் : GRAIN SILOS & FLOUR MILLS ACCOMMODATION STADIUM, ஸனாய்யா, ஜித்தா

நாள் : 14.04.2017 (வெள்ளி க்கிழமை)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : ஸனாய்யா இஸ்லாமிய அழைப்பகம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

ஜித்தா 12-வது இஸ்லாமிய மாநாடு (2017)

No Comments »

மீடியாக்களின் தாக்கம்

வழங்குபவர்: மவ்லவி K.L.M இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : GRAIN SILOS & FLOUR MILLS ACCOMMODATION STADIUM, ஸனாய்யா, ஜித்தா

நாள் : 14.04.2017 (வெள்ளி க்கிழமை)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : ஸனாய்யா இஸ்லாமிய அழைப்பகம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

ஜித்தா 12-வது இஸ்லாமிய மாநாடு (2017)

No Comments »

Jeddah-12th-islamic-cultural-conference

இன்று(14.04.2017) ஜித்தாவில் “இஸ்லாமிய சிறப்பு மாநாடு-12” – நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ்

No Comments »

Jeddah-12th-islamic-cultural-conference

ஜித்தாவில் “இஸ்லாமிய சிறப்பு மாநாடு-12” – நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ் (நாள் : 14.04.2017)

No Comments »

மண்ணறைவாசிகளின் எதிர்பார்ப்புகள்

வழங்குபவர்: முஹம்மத் அஸ்ஹர் ஸீலானி

இடம் : மஸ்ஜித் பின் யமானி, பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பகம், ஷரஃபிய்யா, ஜித்தா

நாள் : 07.10.2016 (வெள்ளி க்கிழமை)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பக தமிழ் பிரிவு, ஷரஃபிய்யா

Download mp3 audio

No Comments »

இஸ்லாத்தில் எச்சரிக்கப்பட்ட ஃபித்னாக்கள்

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : மஸ்ஜித் பின் யமானி, பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பகம், ஷரஃபிய்யா, ஜித்தா

நாள் : 07.10.2016 (வெள்ளி க்கிழமை)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பக தமிழ் பிரிவு, ஷரஃபிய்யா

Download mp3 audio

No Comments »

அறிவின் அவசியம்

வழங்குபவர்: மவ்லவி முஹம்மத் இஸ்மாயீல் முஹம்மத் ஸியாத் மக்கீ
அழைப்பாளர், அல் ருஸைஃபா இஸ்லாமிய அழைப்பகம், மக்கா

இடம் : மஸ்ஜித் பின் யமானி, பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பகம், ஷரஃபிய்யா, ஜித்தா

நாள் : 07.10.2016 (வெள்ளி க்கிழமை)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : பழைய விமான நிலைய இஸ்லாமிய அழைப்பக தமிழ் பிரிவு, ஷரஃபிய்யா

Download mp3 audio

No Comments »

துல் ஹஜ் மாதம் – பதிவுகள்

 துல் ஹஜ் மாதம் – பதிவுகள்

No Comments »

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்