ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

மகிழ்ச்சியான குடும்பம்

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஸனய்யா இஸ்லாமிய அழைப்பகத்திற்கு எதிரில், ஜித்தா

நாள் : 22.04.2016 (வெள்ளிக்கிழமை)

ஜித்தா மாநகரில் நடைபெற்ற 11-ஆம் ஆண்டு இஸ்லாமிய சிறப்பு மாநாடு

முஸ்லிம்கள் மற்றும் மாற்று மத சகோதர சகோதரிகள் பங்கு பெற்ற சிறுவர்கள், ஆண்கள், பெண்கள் அனைவருக்குமான கலாச்சார விளையாட்டு மற்றும் சன்மார்க்க நிகழ்ச்சிகள்

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Download mp3 audio 64kbps (small size)

Download mp3 audio 128kbps (quality audio, big size)

No Comments »

சுவர்க்கமும் நரகமும்

வழங்குபவர்: மவ்லவி அப்துல் பாஸித் புகாரீ

இடம் : ஸனய்யா இஸ்லாமிய அழைப்பகத்திற்கு எதிரில், ஜித்தா

நாள் : 22.04.2016 (வெள்ளிக்கிழமை)

ஜித்தா மாநகரில் நடைபெற்ற 11-ஆம் ஆண்டு இஸ்லாமிய சிறப்பு மாநாடு

முஸ்லிம்கள் மற்றும் மாற்று மத சகோதர சகோதரிகள் பங்கு பெற்ற சிறுவர்கள், ஆண்கள், பெண்கள் அனைவருக்குமான கலாச்சார விளையாட்டு மற்றும் சன்மார்க்க நிகழ்ச்சிகள்

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Download mp3 audio 64kbps (small size)

Download mp3 audio 128kbps (quality audio, big size)

No Comments »

ஜித்தாவில் “இஸ்லாமிய சிறப்பு மாநாடு-11” – நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ் (நாள் : 22.04.2016)

colornotice22042016

No Comments »

நறுமணம் கமழும் திருமண வாழ்க்கை

வழங்குபவர்: மவ்லவி முஃப்தி உமர் ஷரீஃப் காசிமி

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 26.02.2016 (வெள்ளிக்கிழமை)

இஸ்லாமிய அறிவுப் பூங்கா சிறப்பு நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

No Comments »

பெருகிவரும் பெரும்பாவங்கள்

வழங்குபவர்: மவ்லவி அப்துல் பாஸித் அல்புகாரீ

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 26.02.2016 (வெள்ளிக்கிழமை)

இஸ்லாமிய அறிவுப் பூங்கா சிறப்பு நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

No Comments »

ஜித்தாவில் “மார்க்க சொற்பொழிவு” – நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ் (நாள் : 26.02.2016)

notice26feb16

No Comments »

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்