ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

மரணத்திற்கு பின் மனிதன் (ஜித்தா சிறப்பு மாநாடு)

வழங்குபவர்: மவ்லவி அப்துல் பாஸித் புஹாரி, அழைப்பாளர், UAE

இடம் : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் அருகில், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நாள் : 17.04.2015 வெள்ளி மாலை

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

No Comments »

(ஜித்தா TNTJ சகோதரர்களுக்கான சிறப்பு கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி)

பதிலளிப்பவர் : மவ்லவி அப்பாஸ் அலி MISc

இடம் : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நாள் : 20.04.2015 திங்கள் (இரவு 7.30 முதல்)

பாகம்-1: ஒப்பந்தம் மற்றும் நிகழ்ச்சி அறிமுகம் : ஒப்பந்தம் தொடர்பான விளக்கம்

TNTJ ஜித்தா கிளை சார்பாக: சகோ. முனீப்

ஒப்பந்தம் மற்றும் நிகழ்ச்சியின் அறிமுகம்: ஸனய்யியா இஸ்லாமிய அழைப்பு மையத்தின் ஆசிரியர் மவ்லவி K.L.M. இப்ராஹீம் மதனீ

பாகம்-2: கேள்வி-பதில் நிகழ்ச்சி – பதிலளிப்பவர்: மவ்லவி அப்பாஸ் அலி

நேரடி ஒளிபரப்பு ஏற்பாடு: இஸ்லாம்கல்வி.காம்

No Comments »

சூனியம் ஓர் ஆய்வு (மவ்லவி அப்பாஸ் அலி MISc – ஜித்தா சிறப்பு மாநாடு)

வழங்குபவர்: மவ்லவி அப்பாஸ் அலி MISc

இடம் : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் அருகில், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நாள் : 17.04.2015 வெள்ளி மாலை

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

No Comments »

ஜித்தாவில் இஸ்லாமிய சிறப்பு மாநாடு நிகழ்ச்சி (ஓர் நினைவூட்டல் : வெள்ளிக்கிழமை – 17.04.2015)
islamicprogramnoticejeddah

ஜித்தாவில் இஸ்லாமிய சிறப்பு மாநாடு – நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ் (நாள் : 17.04.2015)

No Comments »

ஆண்களின் அழகு “தாடி” (தாடியை வளரவிடுங்கள்)

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 05.04.2015 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

No Comments »

உளூவின் பர்ளுகள் மற்றும் சுன்னத்துக்கள் (வீடியோ சுருக்கம்)

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 05.04.2015 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

No Comments »

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்