ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

Category Archive for 'முஹர்ரம்'

– மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ : ஆஷுரா தினம் என்பது முஹர்ரம் மாதத்தின் பத்தாம் நாளை குறிக்கும் வார்த்தையாகும். அதாவது முஹர்ரம் மாதத்தின் பத்தாம் நாளில் மூஸா (அலை) அவர்களையும் அவர்களின் தோழர்களையும் அல்லாஹ் அவர்களின் பகைவன் ஃபிர்அவ்னிடமிருந்து கடலைப்பிழந்து பாதுகாத்து அதே கடலில் ஃபிர்அவ்னையும் அவனின் படைகளையும் அழித்த நாளாகும். அதற்கு நன்றி செலுத்தி மூஸா (அலை) அவர்கள் நோன்பு நோற்றார்கள். அதை பின்பற்றி நபி (ஸல்) அவர்களும் நோன்பு நோற்று தன் தோழர்களையும் நோற்கும் […]

Read Full Post »

ஆஷுரா நோன்பும் அதன் படிப்பினைகளும் வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 16.10.2015 (வெள்ளிக்கிழமை) முஹர்ரம் மாத சிறப்பு நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி ஜித்தா ஆடியோ: Download MP3 Audio

Read Full Post »

சுய பரிசோதனை – 1437 ஹிஜ்ரி… வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 12.10.2015 (திங்கட்கிழமை) ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

Read Full Post »

ஜித்தாவில் முஹர்ரம் மாத சிறப்பு நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ் (நாள் : 16.10.2015)

Read Full Post »

“சுய பரிசோதனை” – முஹர்ரம் மாத சிறப்பு நிகழ்ச்சி – ஓர் பகுதி (12 நிமிட வீடியோ பகுதி)   வழங்குபவர்:  மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம்                :  ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள்                  :  31.10.2014 (வெள்ளி) ஏற்பாடு           : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் […]

Read Full Post »

வழங்குபவர்:  மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம்                :  ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள்                  :  31.10.2014 (வெள்ளி) முஹர்ரம் மாத சிறப்பு நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா Download mp3 Audio

Read Full Post »

(முஹர்ரம்) “ஆஷூரா” தினம் எதற்காக? எப்பொழுது? வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ நாள்: 02.12.2011 இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா     நிகழ்ச்சி தலைப்பு:(முஹர்ரம்) “ஆஷூரா” தினம் எதற்காக? எப்பொழுது? Click to Download MP4 Video Click to Download Audio File

Read Full Post »

– மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ : முஹர்ரம் மாதத்தின் 10 ஆம் நாள் நோன்பு நோற்பது சுன்னத்தாகும் (நபிவழியாகும்). நபி (ஸல்) அவர்கள் இந்த நாளில் நோன்பு நோற்றார்கள் – யூதர்களும் அந்த நாளில் நோன்பு நோற்றதால் அவர்களுக்கு மாறு செய்வதற்காக எதிர்வரும் வருடம் நான் உயிருடன் இருந்தால் 9 ஆம் நாளையும் சேர்த்து நோன்பு நோற்பேன் என்றார்கள். இதனால் முஹர்ரம் மாதத்தின் 9-10 ஆம் நாட்களில் நோன்பு நோற்பது சுன்னத்தாகும்.

Read Full Post »

தலைப்பு விளக்கம்: மூஸா (அலை) அவர்களும் ஆஷூரா நோன்பும் – செய்ய வேண்டியதும் செய்யக்கூடாததும் வழங்குபவர் : முஹம்மத் நூஹ் அல்தாஃபி மற்றும் மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ நாள் : 16.11.2012 இடம் : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா ஆஷூரா சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Read Full Post »

வழங்குபவர் : மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ நாள்                   : 09.12.2010 இடம்                : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா முஹர்ரம் மாதத்தில் நோற்கப்படும் நோன்பு மற்றும் ஆஷுரா தொடர்பான சட்டங்கள்  Click to Download Flash Video

Read Full Post »

Older Posts »

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்