ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

Monthly Archive for November, 2014

வழங்குபவர்:  மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம்                :  ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள்                  :  20.11.2014 (வியாழக்கிழமை) ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு           : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

Read Full Post »

“சுய பரிசோதனை” – முஹர்ரம் மாத சிறப்பு நிகழ்ச்சி – ஓர் பகுதி (12 நிமிட வீடியோ பகுதி)   வழங்குபவர்:  மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம்                :  ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள்                  :  31.10.2014 (வெள்ளி) ஏற்பாடு           : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் […]

Read Full Post »

வழங்குபவர்:  மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம்                :  ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள்                  :  31.10.2014 (வெள்ளி) முஹர்ரம் மாத சிறப்பு நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா Download mp3 Audio

Read Full Post »

(முஹர்ரம்) “ஆஷூரா” தினம் எதற்காக? எப்பொழுது? வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ நாள்: 02.12.2011 இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா     நிகழ்ச்சி தலைப்பு:(முஹர்ரம்) “ஆஷூரா” தினம் எதற்காக? எப்பொழுது? Click to Download MP4 Video Click to Download Audio File

Read Full Post »

– மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ : முஹர்ரம் மாதத்தின் 10 ஆம் நாள் நோன்பு நோற்பது சுன்னத்தாகும் (நபிவழியாகும்). நபி (ஸல்) அவர்கள் இந்த நாளில் நோன்பு நோற்றார்கள் – யூதர்களும் அந்த நாளில் நோன்பு நோற்றதால் அவர்களுக்கு மாறு செய்வதற்காக எதிர்வரும் வருடம் நான் உயிருடன் இருந்தால் 9 ஆம் நாளையும் சேர்த்து நோன்பு நோற்பேன் என்றார்கள். இதனால் முஹர்ரம் மாதத்தின் 9-10 ஆம் நாட்களில் நோன்பு நோற்பது சுன்னத்தாகும்.

Read Full Post »

தலைப்பு விளக்கம்: மூஸா (அலை) அவர்களும் ஆஷூரா நோன்பும் – செய்ய வேண்டியதும் செய்யக்கூடாததும் வழங்குபவர் : முஹம்மத் நூஹ் அல்தாஃபி மற்றும் மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ நாள் : 16.11.2012 இடம் : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா ஆஷூரா சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Read Full Post »

வழங்குபவர் : மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ நாள்                   : 09.12.2010 இடம்                : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா முஹர்ரம் மாதத்தில் நோற்கப்படும் நோன்பு மற்றும் ஆஷுரா தொடர்பான சட்டங்கள்  Click to Download Flash Video

Read Full Post »

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்