ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

Monthly Archive for January, 2015

லுஹாத் தொழுகையின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் சட்டங்களும் வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 25.01.2015 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

Read Full Post »

 ஜித்தாவில் மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ் நாள் : 30.01.2015 (வெள்ளிக்கிழமை)

Read Full Post »

மரணத்திற்கு (அடுத்த வாழ்க்கைக்கு) தயாராகுவோம் வழங்குபவர்: மவ்லவி ஜியாத் இஸ்மாயீல் மக்கீ இடம் : மஸ்ஜித் அல்-உஹத், ஸனய்யியா, ஜித்தா நாள் : 15.01.2015 (வியாழன்) நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Read Full Post »

கொடுக்கப்பட்ட நேரமும் தடுக்கப்பட்ட வினைகளும் வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : மஸ்ஜித் அல்-உஹத், ஸனய்யியா, ஜித்தா நாள் : 15.01.2015 (வியாழன்) நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Read Full Post »

வித்ரு தொழுகையின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் சட்டங்களும் வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 18.01.2015 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

Read Full Post »

முஸ்லிம்களின் எதிர்காலம் வழங்குபவர்: C.M.N. சலீம் (நிறுவனர், சமூக நீதி அறக்கட்டளை, சென்னை) இடம் : மஸ்ஜித் அல்-உஹத், ஸனய்யியா, ஜித்தா நாள் : 15.01.2015 (வியாழன்) நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Read Full Post »

சுவர்க்கத்தில் ஒரு வீடு கட்ட… (தொழுகையாளிக்கு ஓர் நினைவூட்டல்) வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 08.01.2015 (வியாழக்கிழமை) ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

Read Full Post »

 ஜித்தாவில் மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ் “முஸ்லிம்களின் எதிர்காலம்” – C.M.N. சலீம் அவர்களின் நிகழ்ச்சி நாள் : 15.01.2015 (வியாழக்கிழமை)

Read Full Post »

பர்ளு தொழுகைக்கு முன்பும் பின்பும் (ஸுன்னத் தொழுகை மற்றும் திக்ரும்)  வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 08.01.2015 (வியாழக்கிழமை) ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

Read Full Post »

நபி(ஸல்) அவர்களை நேசிப்பது எப்படி? – ரபீவுல் அவ்வல் மாத கண்ணோட்டம் வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 01.01.2015 (வியாழக்கிழமை) ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

Read Full Post »

Older Posts »

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்