ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

Monthly Archive for June, 2015

ரமளான் தரும் படிப்பினை வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 26.06.2015 (வெள்ளிக்கிழமை) ரமளான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Read Full Post »

அல்குர்ஆனின் நிழலில் வழங்குபவர்: மவ்லவி இத்ரீஸ் இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 26.06.2015 (வெள்ளிக்கிழமை) ரமளான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Read Full Post »

அல்லாஹ்வின் பக்கம் மீள்வோம் (தவ்பா) வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 28.06.2015 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

Read Full Post »

ஜித்தாவில் இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ் – “ரமலான் வசந்தம்” (நாள் : 26.06.2015) வெள்ளிக்கிழமை, ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா.

Read Full Post »

பயம்தரும் மண்ணறை வாழ்க்கை வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஷரஃபிய்யா அல்மஜால் கேம்ப், ஜித்தா நாள் : 05.06.2015 (வெள்ளிக்கிழமை) இஸ்லாமிய சிறப்பு அமர்வு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி ஜித்தா For MP3 Download, Click

Read Full Post »

இஸ்லாம் கூறும் திருமணம் வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 07.06.2015 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா For MP3 Download, Click

Read Full Post »

சோதனையிலும் பொறுமை வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா நாள் : 31.05.2015 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

Read Full Post »

ஜித்தாவில் இஸ்லாமிய சிறப்பு அமர்வு – நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ் (நாள் : 05.06.2015) வெள்ளிக்கிழமை – ஜும்ஆ தொழுகையைத் தொடர்ந்து… அல் மஜால் கேம்பில்…

Read Full Post »

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்