ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

வழங்குபவர்: மௌலவி அஹமது பாக்கவி (இஸ்லாமிய அழைப்பகம், யான்பு)
நாள்: 15.04.2010
இடம்: இஸ்திராஹா அல் முல்தகா, பழைய மக்கா ரோடு, அல் ஹரஸாத் ஏரியா, ஜித்தா

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டி மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

Click to Download Flash Video

Click to Download Audio File

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்