ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

வழங்குபவர்: மௌலவி முஹம்மத் அஸ்ஹர் ஸீலானி
நாள் : 13.10.2011
இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நிகழ்ச்சி தலைப்பு:அழைப்புப்பணி உதவியாளர்களை மேம்படுத்தும் மூன்று நாள் பயிற்சி முகாம் (12, 13 & 14 October, 2011)

Click to Download MP4 Video

Click to Download Audio File

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்