ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

வழங்குபவர்: மௌலவி K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி
நாள்: 02.02.2012
இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா


Click to Download MP4 Video

Click to Download Audio File

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்