ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

வழங்குபவர்: டாக்டர் அப்துல்லாஹ் (முன்னால் பெரியார்தாசன்)

நாள்: 17.05.2012

இடம்: அழைப்பு மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டி மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

One Response to “இஸ்லாத்தின் கடவுள் கொள்கை (வீடியோ)”

  1. Habeeb says:

    Jazakamullah Hair.
    Habeeb
    KPM.

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்