ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

வழங்குபவர்: மௌலவி S. யாசர் ஃபிர்தௌஸி

நிகழ்ச்சி: இஸ்லாமிய பல்சுவை நிகழ்ச்சி-7

நாள்: 19.04.2012

இடம்: கைபந்து மைதானம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டி மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்