ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

நாள்: 13.07.2012

இடம்: அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டி மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

மகிமை நிறைந்த மாதம் ( வீடியோ Part-1)

மகிமை நிறைந்த மாதம் ( வீடியோ Part-2)

மகிமை நிறைந்த மாதம் ( வீடியோ Part-3)

மகிமை நிறைந்த மாதம் ( வீடியோ Part-4)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டி மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்