ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

 தலைப்பு விளக்கம்: ஹிஜ்ரி ஆண்டின் புதிய வருடத்தில் தேவை ஒரு சுய பரிசோதனை

வழங்குபவர் : மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

நாள் : 16.11.2012

இடம் : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

ஆஷூரா சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா
மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Click to Download MP4 Video

Click to Download MP3 Audio

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்