ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

ஜித்தாவில் இஸ்லாமிய சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள்

(நாள்: 8 Mar 2013)

(டாக்டர் அப்துல்லாஹ் அவர்கள் மற்றும் மார்க்க அறிஞர்கள் பங்கு பெறும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி)

Arivup Poonga-2 in Sanaya - Jeddah, KSA

One Response to “ஜித்தாவில் இஸ்லாமிய சிறப்பு நிகழ்ச்சி (நாள்: 8 Mar 2013)”

  1. Ashraf says:

    Alhamdulliah very nice program awaiting for its video

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்