ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

வழங்குபவர் : மவ்லவி முஹம்மத் நூஹ் அல்தாஃபி

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி (நாள்: மார்ச் 8, 2013)

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்