ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

Duaa Memorization Competition 2013 - Color Notice

Dua Competition Notice BL

Application for Dua Competition

பிரிவு-1  - துஆ பிரசுரம்

பிரிவு-2  - துஆ பிரசுரம்

பிரிவு-3  - துஆ பிரசுரம்

விதிமுறைகள்:

 Terms_Condition Dua_Competition Page_2_of_2 (In Pdf)

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்