ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

வழங்குபவர் : முஹம்மத் நூஹ் அல்தாஃபி (அழைப்பாளர், ஜித்தா)

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம் துஆ மனனப் போட்டிக்கான பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி (நாள்: 25.04.2013)

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்