ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

வழங்குபவர் : மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி (நாள்: 26.05.2013)

One Response to “மிஃராஜ் (இஸ்ரா) தரும் படிப்பிணைகள் (வீடியோ)”

  1. S.A.HABEEB MOHAMED NIZAR says:

    Assalamu Alaikkum to Ibrahim Madani Moulavi and all our Jeddah senyya DAwwah friends….May Allaah bless u and all and my salam to Moulavi and Zacky nana, and all our friends.

    Habeeb Mohamed Nizar,

    Manama, Bahrain.

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்