ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

IftharSanaiya2013

ஜித்தாவில் சிறப்பு சொற்பொழிவு மற்றும் இஃப்தார் நிகழ்ச்சி  

அழைப்பிதழ்

(நாள்: 2.08.2013)

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்