ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

(ஹஜ் பயிற்சி முகாம் – வீடியோ தொடர்#1 : ஹஜ்ஜின் சிறப்புகளும் அதனை முறையாக நிறைவேற்றுதலும்)

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

நாள்: 04.10.2013

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

1434 ஹஜ் பயிற்சி முகாம்

(நாள்: 04.10.2013)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்