ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

வழங்குபவர்:அஷ்ஷேக். முஹம்மத் அபூபக்கர் ஸித்தீக் மதனீ, (தலைவர், அகில இலங்கை ஜம்மிய்யத்து அன்ஸாருஸ் சுன்னதில் முஹம்மதிய்யா, அதிபர், தாருத்தவ்ஹீத் அரபு கலாபீடம், பரகஹதெனிய, இலங்கை)

நாள்: 06.12.2013

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

நிகழ்ச்சி : ஸஃபர் மாத சிறப்பு நிகழ்ச்சி
நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பகம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Click to Download MP4 Video

Click to Download Audio File

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்