ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

ஈமானை அதிகரிக்கச் செய்வது எப்படி?  – (நமது அன்றாட அமல்களின் மூலம்)

வழங்குபவர்: மவ்லவி யூனுஸ் தப்ரீஸ்

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 19.12.2014 (வெள்ளி)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்