ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

மரணத்திற்கு (அடுத்த வாழ்க்கைக்கு) தயாராகுவோம்

வழங்குபவர்: மவ்லவி ஜியாத் இஸ்மாயீல் மக்கீ

இடம் : மஸ்ஜித் அல்-உஹத், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நாள் : 15.01.2015 (வியாழன்)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்