ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

நபித்தோழர்களை கண்ணியப்படுத்துவோம் (ஜித்தா சிறப்பு மாநாடு)

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் அருகில், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நாள் : 17.04.2015 வெள்ளி மாலை

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்