ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

– மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

ஹஜ் உம்ரா வழிகாட்டி(e-Book)

 ஹஜ் உம்ரா வழிகாட்டி(PDF e-book)பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கு haj_umra_pdfbk கிளிக் செய்யவும்

3 Responses to “ஹஜ் உம்ரா வழிகாட்டி(PDF Book)”

 1. knymon says:

  உம்ரா நபி வழியில் செய்வது எப்படி ?………..

  • Abusarah says:

   “ஹஜ் உம்ரா வழிகாட்டி(PDF e-book)” என்ற இந்த PDFபுத்தகத்தில் உம்ரா எப்படி செய்வது? என்பதைப்பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது.

  • Mohideen says:

   மேலும் “நபிவழியில் நம் ஹஜ் (PDF-Book)” என்ற இந்த PDFபுத்தகத்தில் உம்ரா எப்படி செய்வது? பற்றி விளக்குகிறது.

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்