ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

மீடியாக்களின் தாக்கம்

வழங்குபவர்: மவ்லவி K.L.M இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : GRAIN SILOS & FLOUR MILLS ACCOMMODATION STADIUM, ஸனாய்யா, ஜித்தா

நாள் : 14.04.2017 (வெள்ளி க்கிழமை)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : ஸனாய்யா இஸ்லாமிய அழைப்பகம் மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

ஜித்தா 12-வது இஸ்லாமிய மாநாடு (2017)

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்