ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

(முஹர்ரம்) “ஆஷூரா” தினம் எதற்காக? எப்பொழுது?

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ
நாள்: 02.12.2011
இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

 

 

நிகழ்ச்சி தலைப்பு:(முஹர்ரம்) “ஆஷூரா” தினம் எதற்காக? எப்பொழுது?

Click to Download MP4 Video

Click to Download Audio File

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்