ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ
நாள்: 01.04.2011
இடம்: அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையப்பள்ளி வளாகம்

நிகழ்ச்சி : அல்-ஜுபைல் 13வது ஒருநாள் மாநாடு

Click to Download MP4 Video

Click to Download Audio File

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்