ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

விண்ணப்பப் படிவம்:-

துஆ மனனப் போட்டி விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

To download the Application form for Duaa Memorization Competition CLICK HERE

Application for Dua Competition

விதிமுறைகள்:-

Terms_Condition Dua_Competition Page_2_of_2 (In PDF Format)

 

துஆ மனனப் போட்டி விதிமுறைகள் பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

 

To download theTerms and ConditionsApplication form for Duaa Memorization Competition CLICK HERE

 

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்