ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

* ரபீவுல் அவ்வல் மாதமும் முஸ்லிம்களும் (வீடியோ)

ரபீவுல் அவ்வல் மாதமும் முஸ்லிம்களும் (வீடியோ)

வழங்குபவர் : மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நிகழ்ச்சி தலைப்பு: ரபீவுல் அவ்வல் மாதமும் முஸ்லிம்களும் (வீடியோ)

Click to Download MP4 Video

Click to Download Audio File

 

* மீலாது விழா – சிறப்பு சொற்பொழிவு (வீடியோ)

வழங்குபவர்: மவ்லவி K.S. ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி

நாள்: 02.02.2012

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

Click to Download MP4 Video

Click to Download Audio File

 

 

* ரபீவுல் அவ்வல் மாதமும் முஸ்லிம்களும்

 

*

*

*

மேலும் பதிவுகள்…………………………….இன்ஷா அல்லாஹ்!!!

 

Leave a Reply

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்