ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : ஜித்தா தமிழ் நல்வாழ்வு சங்கம், ஜித்தா

வழங்குபவர்          : பொறியாளர் ஜக்கரிய்யா

இடம்                         :  லா-ஸானி ரெஸ்டாரண்ட், மதீனா ரோடு, ஜித்தா

நாள்                            : 12-12-2014 வெள்ளி மாலை

ஜித்தா தமிழ் நல்வாழ்வு சங்கம் வழங்கும் பொது நிகழ்ச்சி

No Comments »

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 04.12.2014 (வியாழக்கிழமை)

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

No Comments »

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 04.12.2014 (வியாழக்கிழமை)

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

No Comments »

வழங்குபவர்:  மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம்                :  ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள்                  :  20.11.2014 (வியாழக்கிழமை)

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு           : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

No Comments »

“சுய பரிசோதனை” – முஹர்ரம் மாத சிறப்பு நிகழ்ச்சி – ஓர் பகுதி

(12 நிமிட வீடியோ பகுதி)

 

வழங்குபவர்:  மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம்                :  ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள்                  :  31.10.2014 (வெள்ளி)

ஏற்பாடு           : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா

மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

No Comments »

வழங்குபவர்:  மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம்                :  ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள்                  :  31.10.2014 (வெள்ளி)

முஹர்ரம் மாத சிறப்பு நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Download mp3 Audio

No Comments »

(முஹர்ரம்) “ஆஷூரா” தினம் எதற்காக? எப்பொழுது?

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ
நாள்: 02.12.2011
இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

 

 

நிகழ்ச்சி தலைப்பு:(முஹர்ரம்) “ஆஷூரா” தினம் எதற்காக? எப்பொழுது?

Click to Download MP4 Video

Click to Download Audio File

No Comments »

– மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ :

முஹர்ரம் மாதத்தின் 10 ஆம் நாள் நோன்பு நோற்பது சுன்னத்தாகும் (நபிவழியாகும்). நபி (ஸல்) அவர்கள் இந்த நாளில் நோன்பு நோற்றார்கள் – யூதர்களும் அந்த நாளில் நோன்பு நோற்றதால் அவர்களுக்கு மாறு செய்வதற்காக எதிர்வரும் வருடம் நான் உயிருடன் இருந்தால் 9 ஆம் நாளையும் சேர்த்து நோன்பு நோற்பேன் என்றார்கள். இதனால் முஹர்ரம் மாதத்தின் 9-10 ஆம் நாட்களில் நோன்பு நோற்பது சுன்னத்தாகும். …..தொடர்ந்து படிக்க/பார்வையிட »

No Comments »

தலைப்பு விளக்கம்: மூஸா (அலை) அவர்களும் ஆஷூரா நோன்பும் – செய்ய வேண்டியதும் செய்யக்கூடாததும்

வழங்குபவர் : முஹம்மத் நூஹ் அல்தாஃபி மற்றும் மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

நாள் : 16.11.2012

இடம் : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

ஆஷூரா சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா
மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

No Comments »

வழங்குபவர் : மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ
நாள்                   : 09.12.2010
இடம்                : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனாய்யியா, ஜித்தா

முஹர்ரம் மாதத்தில் நோற்கப்படும் நோன்பு மற்றும் ஆஷுரா தொடர்பான சட்டங்கள்

 Click to Download Flash Video

No Comments »

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்