ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

வழங்குபவர் :  மவ்லவி ஹாஃபிழ் நூர் முஹம்மத் ஃபாஜில் பாகவி

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி (நாள்: 14.06.2013)

No Comments »

வழங்குபவர் : முஹம்மத் நூஹ் அல்தாஃபி (அழைப்பாளர், ஜித்தா)

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி (நாள்: 14.06.2013)

No Comments »

ஜித்தா இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி14062013

No Comments »

– அபூ  அப்துல்லாஹ் :

ஆதமுடைய மகன் ”என்னுடையது என்னுடையது” என்கிறான் ஆதமுடைய மகனே! நீங்கள் உண்டு கழித்ததையும் உடுத்திக் கிழித்ததையும் பிறருக்குக் கொடுத்ததையும் தவிர வேறு எது உன்னுடையது? என்று நபி(ஸல்) கூறினார்கள். அப்துல்லாஹ் இப்னுஷ்ஷிக்கிர்(ரலி), முஸ்லிம் …..தொடர்ந்து படிக்க/பார்வையிட »

No Comments »

வழங்குபவர் : மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி (நாள்: 26.05.2013)

1 Comment »

வழங்குபவர் : முஹம்மத் நூஹ் அல்தாஃபி (அழைப்பாளர், ஜித்தா)

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி (நாள்: 24.05.2013)

No Comments »

வழங்குபவர் : மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி (நாள்: 24.05.2013)

No Comments »

வழங்குபவர் : மௌலவி அப்துல் ஹமீத் ஸரஈ

இடம்: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஸனய்யியா, ஜித்தா

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி (நாள்: 24.05.2013)

1 Comment »

tmlprgm 24may2013

No Comments »

 – மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ :

இறைமொழியும் நபிமொழியும் :  தன் அடியாரை (கஃபாவாகிய) சிறப்பு பள்ளியிலிருந்து (பைத்துல் முகத்தஸிலுள்ள) மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவிற்கு, இரவின் ஒரு பகுதியில் பயணம் செய்வித்தானே அத்தகையவன் மிகவும் பரிசுத்தமானவன், (மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவாகிய) அது எத்தகையெதென்றால் நாம் அதனைச்சுற்றியுள்ள பகுதிகளை அபிவிருத்தியடையச் செய்திருக்கின்றோம், நம்முடைய அத்தாட்சிகளை அவருக்கு காண்பிப் பதற்காகவே (அழைத்துச் சென்றோம்) நிச்சயமாக உமது இரட்சகனாகிய அவனே செவியேற்கிறவன் பார்க்கிறவன். (அல் குர்ஆன் – 17.1) …..தொடர்ந்து படிக்க/பார்வையிட »

No Comments »

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்