ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

IMG-20150829-WA0036

 

ஜித்தாவில் ஹஜ் பயிற்சி முகாம் அழைப்பிதழ் (நாள்: 04.09.2015)

No Comments »

ரமளான் மாதத்தின் கடைசிப் பத்து நாட்களின் முக்கியத்துவம் (லைலதுல் கத்ர்)

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 05.07.2015 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

No Comments »

நோன்பின் மாண்பும் இறைக்கோட்பாடும் (மாற்றுமத சகோதர்களுக்கான விசேட இஃப்தார் நிகழ்ச்சி)

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : ஜித்தா தமிழ் நல்வாழ்வு சங்கம், ஜித்தா

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : லா-ஸானி ரெஸ்டாரண்ட், மதீனா ரோடு, ஜித்தா

நாள் : 26.06.2015 (வெள்ளிக்கிழமை மாலை – இஃப்தார்)

மாற்றுமத சகோதர்களுக்கான விசேட இஃப்தார் நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : ஜித்தா தமிழ் நல்வாழ்வு சங்கம், ஜித்தா

No Comments »

ரமளான் தரும் படிப்பினை

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 26.06.2015 (வெள்ளிக்கிழமை)

ரமளான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

No Comments »

அல்குர்ஆனின் நிழலில்

வழங்குபவர்: மவ்லவி இத்ரீஸ்

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 26.06.2015 (வெள்ளிக்கிழமை)

ரமளான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

No Comments »

அல்லாஹ்வின் பக்கம் மீள்வோம் (தவ்பா)

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 28.06.2015 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

No Comments »

ஜித்தாவில் இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ் – “ரமலான் வசந்தம்

(நாள் : 26.06.2015) வெள்ளிக்கிழமை,

ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா.

ஜித்தாவில் இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ் (நாள் : 26.06.2015)

ஜித்தாவில் இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி அழைப்பிதழ் (நாள் : 26.06.2015)

No Comments »

பயம்தரும் மண்ணறை வாழ்க்கை

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஷரஃபிய்யா அல்மஜால் கேம்ப், ஜித்தா

நாள் : 05.06.2015 (வெள்ளிக்கிழமை)

இஸ்லாமிய சிறப்பு அமர்வு

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி ஜித்தா

For MP3 Download, Click

No Comments »

இஸ்லாம் கூறும் திருமணம்

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 07.06.2015 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

For MP3 Download, Click

2 Comments »

சோதனையிலும் பொறுமை

வழங்குபவர்: மௌலவி K.L.M.இப்ராஹீம் மதனீ

இடம் : ஸனய்யியா, இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம், ஜித்தா

நாள் : 31.05.2015 (ஞாயிற்றுக்கிழமை)

ஸனய்யியா வாராந்திர நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி மற்றும் ஸனய்யியா மாணவர்கள், ஜித்தா

No Comments »

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்