ஓடை
பதிவுகள்
கருத்துரைகள்

Tag Archive 'சூனியம்'

சூனியம் ஓர் ஆய்வு (மவ்லவி அப்பாஸ் அலி MISc – ஜித்தா சிறப்பு மாநாடு) வழங்குபவர்: மவ்லவி அப்பாஸ் அலி MISc இடம் : இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் அருகில், ஸனய்யியா, ஜித்தா நாள் : 17.04.2015 வெள்ளி மாலை நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு: இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் – ஸனய்யியா மற்றும் தமிழ் தஃவா கமிட்டி, ஜித்தா

Read Full Post »

பழைய சுவனப்பாதை வெளியீடுகள்(PDF) காண இங்கு கிளிக் செய்யவும்